Åke Sassersson

(mm mf mf f)

Skräddare. Blev 62 år.

Far: Sasser Jönsson (1745 - 1816)
Mor: Una Åkesdotter (1742 - 1810)
Född 1774-09-29 Löderup (L) 1) d 29 sept föddes i Hagesta ett drengebarn
fadren Sockneskräddaren Saßer Jönßon
och modren Una Åkesdotter blef döpt
4de Bönedagen d 1 octob
deß namn åke
Död 1836-12-16 Hagestad no 42, Löderup (L) 2) Husmannen under no42
Hagestad Skräddaren Åke Sassers-
son, nerf feber
3 månader
Bouppteckning 1837-01-09 Löderup (L) 3) År 1837 den 9 de Janarÿ instelte sig under-
tecknad, Efter vederbörlig anmodan till att förätta
laga bouppteckning efter aflidne Husmannen
Åke Saßersson på no 42 i Hagestad som med döden
aflidett den 16 sistledne December och efter sig
lemnad Enkan Hanna Nilsdotter jemte sonen
Nils myndig och Saßer 20 Ola 13 år gamla.
Till bevakande af de omyndigas rätt hvar den
aflidnes broder Husmannen Nills Sassersson på no
25 i Hagestad - Till värderingsmän komm till-
städes efter anmodan åboen Mårthen Nilßon i
Hagestad och Erik Olßon i Löderup.
Enkan blef åttvarnad att vid edsplickt nog-
grant upgifva boet sådan som dett fans vid sin
mans dödstima efter förrättningen företogs i
ordning som följer:

Vigsel1810-07-13 Löderup (L) 4) d. 13 Julli vigdes Drengen och Sockneskreddaren
i Hagestad åke Saßersson med pigan Hanna
Nilsdotter därstädes
Barn
Nils Åkesson (1812 - )
Sasser Åkesson (1816 - 1896)
Ola Åkesson (1823 - )
Jöns Åkesson (1826 - )

Källor

Senast ändrad: 2016-01-23

Laddar...