Anders Bengtsson

(mf ff mm ff)

Åbo. Blev 70 år.

Född 1723
Död 1793-02-17 Österby, Torrlösa (M) 1) om söndagen blef åboen anders
Bengtsson uti Österby död af ålderdoms-
bräcklighett 70 år gammal, och blef begrafd
om söndagen den 24de
Bouppteckning 1793-04-08 Torrlösa (M) 2) År 1793 den 8 aprill blef up-
på anmodan Laga bouppteckning för-
rättad uppå qvarlåtenskapen efter hemmans-
åboen Anders Bengtsson i Östraby som med dö-
den afled den 17 februari sistl.
Arfvingarna äro den dödes efterlefvande;
Enkan Anna Andersdotter med 4 barn neml:
Sönerna Jöns och Anders begge myndiga, dött-
rar Elna gift med åboen Måns Andersson från
??? samt dottern Bengta 30 år gl:
Enkan sjelf tillstädes, tillika med myndiga
sonen Jöns

Barn
Anders Andersson (1766 - 1837)

Källor

Senast ändrad: 2014-11-02

Laddar...