Anders Olsson

(fm mm ff f)

Hemmans Åbo. Blev 68 år.

Far: Ola Jönsson (1682 - 1763)
Mor: Hanna Månsdotter (1694 - 1763)
Född 1724-02-06 Harlösa (M) 1) d:9 de Dom: Septuageß döptes Olof Jönßon och h: Hanna
Månßdotter i Henneberga ßon Anderß. Född d 6. dito
Död 1792-04-19 Harlösa (M) 2) d 19 dödde anders Olßon i Åkort af håll och stygn
68 år gammal och begrofs d. 29 s.m
Bouppteckning 1794-04-24 Harlösa (M) 3) År 1794 den 23 April, Enligit höga herr-
skapets förordnande och wederbörandes sint
om sidor twungna anmodan, instälte
sig undertecknad med tilkallad wärderings
man, nämdemannen wälförstån-
diga Anders Larsson från Hammarlunda
at hålla Boupteckning i Åkort efter
afledna hemmansåboen Anders Olsson
och dess hustru Elna Tomasdotter som
efterlämnat Sex Barn nembl[lige]n
sönerna
Jöns Andersson, gift och hemmansåbo
Ola Andersson, fåhnig, har fallandesiuka
Pehr Andersson. 19 år gammal
Tufve Andersson 16 år gammal
döttrarna
Mätta Andersdotter gift med Ola Nilss[on] i S[...]
Sissa Andersdotter, gift med Per Larss[on] i Hunneberga(?)
alla de mÿndiga woro närwarande
och de Omÿndigas Rätt bewakades af theras
farbroder KronoHemmansåboen Jöns
Olsson i Hammeberga, och frälse hemmans-
åboenn Pehr Mårtensson ibmd: o samtliga
arfwingarne åtwarnades, at rede-
ligen upgifwa all sterbhusets ägendom
sådan den wid dödstimmen war ther-
eftre förättningen företogs som följer

Vigsel1759-07-07 Harlösa (M) 4) d: 7 Julÿ drängen Anders Ohlßon i Åckort med
Pigan Elna Thomasdotter från ???
Barn
Mätta Andersdotter (1760 - )
Jöns Andersson (1762 - )
Ola Andersson (1764 - )
Sissa Andersdotter (1767 - )
Per Andersson (1774 - )
Tufwe Andersson (1778 - 1824)

Källor

Senast ändrad: 2014-11-27

Laddar...