Anna Andersdotter

(ff fm ff m och ff fm mf m)

Blev 48 år.

Född 1764
Död 1812-05-11 Västerlanda (P, O) 1) Den 11 dödde och 18 begr Lars
And: hustru i Källseröd
48 år af
Feber
Bouppteckning 1812-06-06 Västerlanda (P, O) 2) År 1812 den 6te juni förättades af undertecknad uppå
vederbörlig anmodan Laga Bouppteckning och värdering
uppå den Lösa egendomen och qvarlåtenskap som befannts
efter afledna hustrun Anna Andersdotter i Kjällse-
röd hvilken under ägtenskapet med efterlemnade ma-
kan Lars Anderßon, inga barn eller arfvingar från
födt. Ägendomen kommer allstå, fadern skulden blifvit
betalt Laglen at fördelas imellan enkomannen, och
afl hustun i förra giftet med Anders Hanßon
sammanaflade barn, Sönderna Anders och Johannes
samt döttrarna Helena, Christina, Maria och Gunilla.
Hvars rätt dess närvarande Laga förmyndarn Börje
Arvidßon i Svenseröd bevakade.
Och sedan enkomanen blifvit årindrad vid laga
påföljd, att egendomens riktigt upgifva, blef den underteck-
nad och värderad i följande ordning neml:

Vigsel1786-04-17 Västerlanda (P, O) 3) d. 17 drängen och rusthålla-
ren Anders Hanßon
i Källseröd och pigan anna
andersd från Bäck
Barn
Anders Andersson (1791 - 1843)
Kristina Andersdotter (1794 - )
Gunilla Andersdotter (1797 - )
Maria Andersdotter (1797 - )
Johannes Andersson (1802 - 1859)

Familj med Lars Andersson

Källor

Senast ändrad: 2014-06-09

Laddar...