Bengt Jönsson

(mm mm mm mm ff)

Rusthållare. Blev 70 år.

Far: Jöns Persson (1698 - 1788)
Mor: Gertrud Bengtsdotter (1698 - 1766)
Född 1722-02-26 Löderup (L) 1) d: 26 Febr blef ett drengebarn född i
Hagesta, fadren waro Jöns Pers:
modren Giertrud, Bengtsdotter d:4
Martÿ blef döpt och kalladt Bengt
Död 1792-05-25 Hagestad No 31, Löderup (L) 2) d 3 Juni begrofs rust-
hållaren på no 31 Hagestad Bengt Jönßon, som dödde
d 25 May af bröst siuka
deß ålder 70 år
Bouppteckning 1792-07-06 Löderup (L) 3) Åhr 1792 d 6 july Blef uppå an-
modan ???, af undertecknad
laga bouppteckning förrättad, efter
åbon uti kronorusthållshemma-
net no 31 2/4 mtl Hagestad Bengt Jöns-
son, som aflidigt i ??? af-
??? månad sistl. och efter
sig lämmnat fyra
Barn: Sönerna Anders, när-
varande åbo å detta hem-
man, Pehr, åbo i Walleberga, döttar-
na Enkan Bengta pch pigan
anna 33 år gl. warandes de
3nde förstnämnde härvid när-
varande och å ??? sidstnämndes
vägnar, kom faderbrodern
Rusthållaren Måns Jönsson här
af byen tillstädes. äldsta sonen anders, hvilken
vid dödstimmen varit närva-
rande, ärhökk warning om
ägardommens ricktiga upgifter
framgafs, uptecknades och värde-
rades af tillförståndiga Karl
Nilsson från Örum och Pehr Svens-
son från Hagestad, i ??? följan-
de ordning:

Barn
Per Bengtsson (1755 - 1819)

Källor

Senast ändrad: 2014-07-21

Laddar...