Bengta Andersdotter

(mm fm ff fm)

Blev 64 år.

Född 1753-02-02 Östra Hoby (L)
Död 1817-10-31 Skillinge No 30, Östra Hoby (L) 1) Den 31ta denna månad dog fiskaren på no 30 Skillinge Ingemar
Thorßons hustru Bengta andersdtr, af förkÿlning, 64 år
och 9 mån gl, samt begrofs den 9de november
Bouppteckning 1817-11-15 Östra Hoby (L) 2) Åhr 1817 den 15 November, inställde sig undertecknad ???
anmodan, att Bouppteckning förrättades Fiskaren
Ingemar Thorssons hustru Bengta Andersdotter, som för 14 dagar
sedan döden aflidigt och efter sig lämnat jemte enklin-
gen Sonen Thor Ingemarsson 23 år och dotter Kjerstina gift med
Fiskaren Anders Knutsson på Skillinge. Hvilken alla waro
närvarande och såsom wärderingsmän kommo tillstå
dess ??? ??? ??? Truls Pehrsson och fiskaren Nils
Thorsson af Skillinge.
Enklingen tillsaden om undanlåten ??? rigtiga uppgift
hvarefter förrätningen företoggs i denna, efter följande
ordning:

Barn
Kierstina Thorsdotter (1785 - )
Thor Ingemarsson (1794 - 1860)

Källor

Senast ändrad: 2016-08-16

Laddar...