Börje Andersson Liedberg

(ff fm mm ff mm f)

Blev ca 60 år.

Far: Anders Larsson ( - 1792)
Född omkring 1647 1)
Död 1707-11 Varberg (N) 2) d: 17 Novemb begrafs sl: handelsm.
Börge Andersson i kyrckian i kyrkgången

Barn
Stephan Liedberg (1679 - 1771)
Per Liedberg (1681 - )
Anders Liedberg (1682 - )
Anna Margareta Liedberg (~1684 - 1765)
Olof Börgesson (1691 - 1691)
Kerstin Liedberg (1692 - )
Märta Liedberg (1695 - )

Noteringar

1669-06-21 Nämns första gången i Kämnärsrätten
1673-01-11 Får rättens beslut att under kommande år få brygga (öl?) till salu
1673-11-24 Nämns första gången som skeppare i samband med en tvist om resterande tolag på en inrikes last med salt från Göteborg
1674-11-02 Gifter sig med Johanna Stephansdotter
1674-04-14 Nämns första gången som stockeman i Varbergs kämnärsrätt
1674-04-27 Försäljer moderns plats på Klippgatan
1675-11-29 Köper en tomt på "gamle platser" liggandes längst ut på Storgatan
1675-12-13 Köper en tomt på "gamle platser" liggandes vid Storgatan
1676-07-31 Köper ytterligare en tomt på "gamle platser"
1677-01-23 Delägare om 1/3-del i en Galliort, troligen med namnet Apeelberg
1676-11-29 Köper av fadern Anders Larsson, hans plats ytterst på Storgatan. Köper samma dag ytterligare en plats som gränsar mot fadern Anders Larsson "wed Ledets plats" vid Storgatan
1677-02-19 Köper en tomt på "gamle tompter" liggandes ytterst på Lillgatan
1677-05-01 Olle Tömmerman hyr ut ett stycke jord till Börge Andersson "wed Ledet"
1678-01-16 Ingår i en rättsutredning om 4 dukater, Hustruns namn Johanna nämns för första gången
1679 Sonen Stephan föds
1680-03-02 Svär Borgareden i Rådhusrätten
1680/1681 Sonen Per/Peter föds
1681-02-21 Köper ytterligare en tomt på "gamle platser" som gränsar mot sin egen tomt
1681-04-12 Tillförordnas av Rådhusrätten som granskningsman för gärdsgårdarna kring "Lyckorna" vid Gamleby
1682 Sonen Anders föds
1682-01-03 Innehar en Obligation på 16 Dlr Smt
1682-04-04 Tillförordnas av Rådhusrätten som granskningsman för gärdsgårdarna kring "Lyckorna" vid Gamleby
1682-07-18 Förordnas av Rådhusrätten till Rotemästare för brandberedskapen
1682-07-31 Köper en tomt på "gamle platser" vid änden på Lillgatan
1683-02-06 Förordnas av Rådhusrätten till vagnman för innevarande år, dvs ansvarig för vagnar som används för skjutsning och posttransporter
1683-04-19 Tillförordnas av Rådhusrätten som granskningsman för gärdsgårdarna kring "Lyckorna" vid Gamleby
1683-08-13 Köper en ängslycka på Södra Strandlyckan
cirka 1684 Dottern Anna Margareta föds
1685-10-26 Tituleras Kyrkoväktare då han köper ett stycke jord som ligger i utkanten av staden upp mot berget
1686-06-22 Är cautionsman åt Jacob Jacobsson Winberg
1687-04-13 Köper 1/2 del i en 7 år gammal klinkbyggd båt om 3 läster
1687-09-13 Köper ett stycke jord på Södra Lyckan
1688-09-08 Är cautionist (cautionsman)
1688-12-18 Förordnas av Rådhusrätten som taxeringsman för skatteuppbörd för kommande år
1689-01-21 Tituleras för första gången som Handelsman, Tillförordnas av Rådhusrätten som överköpman för inkommande skeppslaster
1689-02-05 Har en obligation på utlånade 62 Dlr 18 öre Smt mot pant på ett hus med tomt i staden samt 2 tomter på "gamle platser"
1689-10-29 Köper 1/2 tomt i staden
1690-02-06 Förordnas av Rådhusrätten som taxeringsman för skatteuppbörd för kommande år
1690 på hösten inköpt en 1/3-del av Raphael, en 4 år gammal dansk skuta byggd i kravell om 11 läster som låg strandad söder om staden (omnämns i Rådhusrätten 1692-02-29)
1691-05-08 Sonen Olof döps
1691-09-09 Sonen Olof begravs
1692-09-23 Dotter Kerstin/Christina döps
1692-10-03 Är cautionist
1693-08-28 Utses enhälligt av Rådhusrätten till att vara Herredagsman vid kommande Riksdagsmötet, men tackar nej för att han inte kunde läsa och därför anser sig själv olämplig
1693-10-09 Tituleras som förre kyrkoväktaren
1695-03-30 Dottern Märta döps
1695-03-28 Köper ett hus och plats väster om sin egen tomt
1695-06-10 Avstår erbjudet arrende av tegelbruket då detta innebär mycket besvär och ringa profit
1696-04-02 Äger 1/6 i skeppet St Petter, byggd i kravell av ek, 64 fot lång, 20 fot bred och om 40 lästers dräktighet
1696-09-29 Dottern Beata döps
1699-01-28 Sonen Berent döps
1701-11-21 Sonen Johan döps
1702-07-14 Är cautionsman åt sonen Stephan Börgesson som begär burskap som skeppare
1703-12-03 Förordnas av Rådhusrätten att bygga ett fängelse
1707-11-17 Begravs i kyrkan uti kyrkgången Källa: Anders Möller
Källor

Senast ändrad: 2016-01-17

Laddar...