Catharina Andersdotter

(ff ff mm)

Blev 76 år.

Far: Anders Jonsson (1756 - 1830)
Mor: Kjerstin Olsdotter (1762 - 1834)
Född 1792-09-29 Berga, Kjula (D) 1) Cajsa - Anders Jonsson och hustru Kerstin Olsdtr barn i Berga wrå
Död 1868-12-14 Grönsjökärret, Godegård (E) 2) Catharina Andersdtr, Hustru till
Inhyses, f.d Torparen Anders Petter
Grell i Grönsjökärret, Rådsåsa ägor Ålderdomssvaghet

Vigsel1826-08-13 Godegård (E) 3) Dräng i Holmsjötorpet. 27 år var 1825 dräng
hos fadren Jan Henric Grell i Holmsjötorpet, utan bevis-
ning efter 2 oct.
Bruden: Pigan i Holmsjötorpet. 34 år med skrifetligt
bifall af fadren anders Jonsson i Tjula Socken och Berga.
vrå i Södermandslands afl: 25 okt 1824 - i anseende till
hennes ofullständigas bröstbevis kungjordes det till
ämnade äktenskapen i Post och inrikes Tidningen
no 263 d: 12 nov 1825, utan att något klander
innom lagas tid hos pastor blifvit anmält.
Lyst d: 11, 18, 25 junii 1826 - vigdes i Kyrkan
Barn
Johanna Sophia Grell (1821 - 1900)
Fredrica Lovisa Grell (1823 - 1911)
Carl Fredrik Grell (1826 - 1908)
Clara Grell (1829 - )
Gustafva Grell (1831 - 1898)
Per Aron Grell (1834 - 1871)

Noteringar

Catharina Andersdotter, född d. 11 Sept. 1792 i Tjula Socken
och Södermanland, flyttade hösten 1815 till Stockholm. Efter egen
berättelse aflemnade hon icke det medhafda Prestbewiset, men wistades
än hos en Syster i Stockholm, än hos sina Föräldrar i Tjula, än i
de närgränsande Socknar, och fick ett oäkta Barn d. 22 Junii 1818
Sommaren 1819 kom hon till Godegårds Socken i östergötland, och
har sedan uppehållit sig dels i denna, dels i Lerbäcks Socken i Neri-
ke. Nu åstundar hon att ingå äktenskap med Drängen Anders Pe-
ter Grell i Holmsiötorpet och Godegårds Socken, men saknar bewis
om hinderslöset sedan 1815. Om någon har lagligt klander att an-
föra mot hennes tillämnade äktenskapsförbindelse, kan giwe det till-
känna inom den tid Författningarne föreskrifwa, hos undertecknad
Pastor, hwars adreß är på Linköping och Godegård. Godegård d. 6
Nov. 1825. And. Kastman
P.L http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:268450&recordNumber=3&totalRecordNumber=4
Källor

Senast ändrad: 2015-01-29

Laddar...