Fredrik Karlsson Blixt

(mm ff mf)

Dragon. Blev 76 år.

Mor: Elna Jönsdotter (1796 - 1833)
Född 1824-01-25 Övrabyborg No 3, Övraby (L) 1) Den 25 Januari, framföde Pigan Elna Jöns-
dotter i Öfvraby 2nde gossebarn som påföljande
dagen döptes och kallades
Fredrik
Lars
Död 1900-08-29 Löderup No 24, Löderup (L) 2) Fredrik Karlsson Blixt, f. Dragon
å No 24 Löderup
Bouppteckning 1900-09-19 Löderup (L) 3) År 1900 den 19 september förrättades af under-
tecknat bouppteckning efter f.d Dragonen Fredrik
Blixt å N:24 Löderup, som avlidet den 29 augusti
detta år och såson dödsbodelägare efterlämat
1. Sonen Karl Fredriksson myndig
2. Dottern Ingar Fredriksson gift med Dragonen
Anders Lindström i Löderup.
3. aflidne sonen Dragonen Jeppa Fredriksson
Ekelunds Omyndiga barn. Döttrarna Elna född
den 27 juli 1881. Kristina född den 16 oktober 1886
och Ida född den 18 Januari 1891. Till hvilkas för-
myndare Härads Rätten den 3 oktober 1892. Förord-
nade hemmansegare Per Assarsson å N: 49
Valleberga
Boet uppgavs under edlig förpliktelse af svär-
sonen Anders Lindström, samt antecknades
och värrderades i följande ordning

Vigsel1849-09-22 Stora Köpinge (L) 4) Dragonen Fredrik Carlsson Blixt
från Löderup
och Pigan å no 4 St. Köpinge Ingar Jepps-
dotter. Han är 25 , hon 20 år gammal. Hans
prestattest och tillståndsbevis af bifall, jemte
hennes moders giftomanna samtycke lades till hand-
lingarna, och hennes moder gaf muntligen
sitt bifall tillkännas
Vigdes d 22 sept 1849
Barn
Mätta Fredriksdotter (1849 - 1923)
Carl Fredriksson (1850 - 1901)
Jeppa Ekelund (1853 - 1892)
Elna Fredriksdotter (1855 - )
Ingar Fredriksdotter (1857 - 1927)
Margreta Fredriksdotter (1859 - 1859)

Noteringar

Fredrik Blixt No 40 i Kompani: Borrby Dragon: 1847-1881
"Förut kallad Fredrik Carlsson, född
i Öfvaby socken af Christianstads
Län den 25 Januari 1824, antagen den
10 Juli 1847" Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 980 (1850-1850) Bild 3910 (AID: v437228.b3910, NAD: SE/KrA/0023) "Erhåller på begäran afsked
med anmälan till underhåll
??? tjent del" Generalmönsterrullor - Skånska dragonregementet 990 (1880-1880) Bild 5700 (AID: v437238a.b5700, NAD: SE/KrA/0023)
Källor

Senast ändrad: 2016-01-17

Laddar...