Hanna Persdotter

(mm mf mf mm och mm mm mm mm mm)

Blev 54 år.

Far: Per Olsson ( - 1778)
Mor: Hanna Esbjörnsdotter (1722 - )
Född 1744-12-23 Borrby (L) 1) d 23 blef Pär Ols hustru uti Sandby
förlöst af en dotter som blef xtnad
d 26 ejusdem Nomine Hanna
Död 1799-08-21 Hagestad No 16, Löderup (L) 2) d 25 aug begrafs afledne näm-
demannen Nils Olssons änka på No 16 Hagesta
Hanna Persdotter som dödde d 21 ejusdem af
hetsig sjukdom
dess ålder 55
Bouppteckning 1799-11-09 Löderup (L) 3) Åhr 1799 5te November inställde sig
??? hushålls hemmanet No 16 1/4 Hagestad
undertecknad, att med beträda af tillför-
??? nämndemän; wälförståndiga Lars
Nilsson och Anders Mattsson från Öhrum för-
rätta Laga bouppteckning och sedermera
arfskrift efter förra nämndemannen
Nils Olssons hustru Hanna
Pehrsdotter, som den 21ste sistledne augusti
med döden aflidigt och efter sig lämnat
följande barn och arfvingar neml:
1: sonen Ola 21 åhr
2: sonen Pehr 11 åhr
3: dottern Mätta gift med frälse åboen Pehr Bengts-
son i Walleberga
4: Dottern Kjerstina 28 åhr gl
5: Dottern Ele 26 åhr gl
6: Dottern Anna 24 åhr gl
7: Dottern Elna 22 åhr gl
8: Hanna 16 åhr gl
För att de omyndigas rätt härvid ???-
??? waro tillstädes Åborna Ola Pehrsson
och Rasmus Larsson från Sandby, samt Åborna
Pehr Svensson från Borrby och Sven Andersson
härstädes.
Sonen Ola och dottern Anna,
blifvit påminnt om sin skyldighet
??? uppgifva boet; att de med Ed sin
??? ??? ????, upgaf och sanning
lämnade ??? som i följan-
de ordning uptogs och wärdera-
des.

Vigsel1767-08-09 Borrby (L) 4) d: 9 vigdes änklingen Nils Olsson
från hagesta och pigan Hanna
Pärsdotter från Sandbÿ
Barn
Mätta Nilsdotter (1768 - 1842)
Kjerstina Nilsdotter (1771 - )
Else Nilsdotter (1772 - )
Anna Nilsdotter (1774 - 1833)
Elna Nilsdotter (1776 - )
Ola Nilsson (1778 - )
Hanna Nilsdotter (1782 - 1857)
Per Nilsson (1788 - )

Källor

Senast ändrad: 2017-01-07

Laddar...