Hans Andersson

(ff fm ff ff och ff fm mf ff)

Torpare. Blev 51 år.

Far: Anders Säther (1717 - )
Mor: Ingeborg Andersdotter
Född 1730-07-12 Västerlanda (P, O) 1) Drag: Anders ßäther
och Ingeborg anders-
dtr 8: vid Sagan
Testes
Anders Gansson
och Oluf Svensson i
??? Sörby
s: Karin Månsdtr
ibm
Död 1782-02-23 Västerlanda (P, O) 2) d 23 feb dödde och d 3 Mars begrofdes gifta mannen Hans Andersson i Kjellseröd af Lungsot ål: 52 år och 4 månader
Bouppteckning 1782-03-21 Västerlanda (P, O) 3) Åhr 1782 d: 21 Martÿ förrättades dess på anmodan bouppteckning och verdering hos Enckan Maret Carlsdotter efter deß man Hans Anderßon i Kjellseröd under äktenskapet har .... sammanaflat 3: barn sönerna Anders och Carl samt dottern Karin alla omyndiga sedan ??? kommer egendomen till delning emillan Enckan och deras 3 barn, ??? omyndigas vägnar inställde sig såsom ??? deras ??? man Per Erickßon på Backaröd,

Barn
Anders Hansson (1772 - 1804)

Källor

Senast ändrad: 2016-08-25

Laddar...