Hindrick Schleppegrell

(ff fm mm fm mm fm mf)


Familj med Elisabet Hoveman
Barn
Elsa Schleppegrell (1629 - 1699)

Noteringar

De tyska kyrkböckerna börjar oftast vid mitten till slutet av 1600-talet och undantagsvis tidigare. De källor som finns att tillgå för tiden innan är oftast officiella handlingar från domstolar och andra protokoll. Den bästa källan är Werner Schleppegrells tryckalster "Die Adelsfamilie von Schlepegrell und bürgerliche Familien Schlepegrell" från 1970. De källor som Werner funnit visar på att den enda personen med namnet Heinrich Schlepegrell (på svenska stavat Hinderick Schleppegrell) och som kunnat varit fader till Elsa var född före 1608 i Vesenbüren, Emstek, i nuvarande Niedersachsen. Vid tiden för Elsas födelse 1629 levde Heinrich i Osnabrück, Niedersachsen. I Soest (18) Steinfurt (11) Lippe (5) i Nordrhein-Westfalen och Osnabrück finns de få familjer som idag bär namnet Hovemann. Det är där man finner bakåt i tiden ofta som borgmästare, eller i andra kommunala befattningar. Även om jag inte direkt kunnat hitta någon handling som styrker ett äktenskap med Elisabeth Hovemann så är det en relativt stark ana med tanke på uppgiften i uppgiften i kyrkboken från Värö. Efter slaget vid Hessisch Oldendorf 1633 ställdes Osnabrück under Gustav Gustavsons befäl. De senare fredsunderhandlingarna fördes i städerna Osnabrück och Münster, vilka vid denna tid båda hörde till Westfaliska kretsen av tysk-romerska riket. Heinrich Schlepegrell hade två bröder varav Caspar Christopher (zu Gartlage) gjorde en militär karriär. Den berömde danske officeren Fredrik Adolph Schleppegrell härstammar ifrån Caspar. Det är inte därför inte otroligt att Heinrich gjorde karriär i den Svenska armen. Det skulle förklara hur Elsa kom att träffa Lennart Torstenssons krigsfånge och senare medhjälpare Addich Memsen (troligen född i Danzig). Stämmer Hans Carl Hemmers ana med Hendrik (Knutsson) Hemmer så är alla hans avkomlingar släkt med den tyska uradeln med anor med till Otto III., Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, och vidare ned till Heinrich der Löwe (Henrik Lejonet) som var gift med Mathilda av England, som i direkt nedstigande led var avkomling till Vilhelm Erövraren. På andra sidan finner vi Welf IV tillhörande Huset Welf. Och det vet man troligen endast efter genetiska prover. Om uppgifterna är korrekta så är flera av bönderna från Älvsåker socken släkt med den tyska uradeln (från dagens Niedersachsen) och Huset Welf (vilkas ättlingar i dag sitter på den engelska tronen). Förmodligen finns det mer information i Krigsarkivets bestånd, som ytterligare kan bekräfta sambanden. Källor: http://www.aones.com/bloodlines/pbe02b83c.html

Senast ändrad: 2014-10-06

Laddar...