Johannes Andersson

(ff fm mf)

Gevaldiger. Blev 57 år.

Far: Anders Hansson (1772 - 1804)
Mor: Anna Andersdotter (1764 - 1812)
Född 1802-06-08 Västerlanda (P, O) 1) D. 9 föd och 11 döp
Bond:And.Hansson
och Anna Andersd
???? Källseröd
Mod ålder 46 år
test; Sven Carlsson
fr Källseräd m: Olof
Ericsson fr Häggeröd
H. Britta ??dtr fr
Skalleröd Bördeg:
Gunla Bengtsdtr
fr Skörsbo
Död 1859-11-28 Västerlanda (P, O) 2) Förpantgsm. m. Johannes Anders från Kälseröd
Bouppteckning 1860-10-06 Västerlanda (P, O) 3) År 1860 den 6te october inställde sig undertecknad, efter död-
en skedd anmodan, att bouppteckning och verdering
förätta efter afl: Förpantningmannen Johannes Anders-
son i Källseröd, som efter sig lämnat Enkan Augustina
Elenora Bonander och med henne sammanaflade barn:
Son August till myndiga åren kommer lika som son
Carl Döttrarne Anna Maria gift med skomakaren Carl
Anderßon i Svenseröd, samt omyndiga döttrarne Sofia Charlotta
28, Josefina 26 år, Lovisa Gustafva 13 år, Hulda Christina 7 år.
Vid bouppteckningen uppvisades ett Tästamente utgifvit
af den aflidne jemte dess Hustru till förmon för äldsta
son August, hvilken vid bouppteckningen var närvarande jemte
hemmansägaren f:d nämdeman Abraham Johanßon i Käl-
lseröd föratt de omyndigas rätt bewaka: Johannes Olßon i Källseröd.

Vigsel1827-11-16 Solberga (O) 4) Bondesonen Johannes Andersson fr Westerlanda
socken och Jungfrun Augustina Elenora Bonander
Barn
Anna Maria Johansdotter (1828 - 1909)
Sofia Charlotta Bonander (1830 - 1912)
August Johansson (1832 - 1882)
Josefina Bonander (1835 - 1901)
Carl Bonander (1838 - )
Lovisa Gustava Bonander (1846 - )
Hulda Kristina Nidaros (1853 - 1920)

Källor

Senast ändrad: 2014-06-10

Laddar...