Jöns Persson Hofgård

(mm ff fm ff mm ff f)

Bonde.

Död
Född 1621 Löderup (L)

Familj med okänd
Barn
Per Jönsson Hofgård (1653 - 1713)

Noteringar

1670 Hagestad By 18 a. Löderup: Jöns Persson Hofgård besitter 1/4 av Hagestad no 18a som varit Bornholms vedelag till Ingestad gård intill 1699 och skall nu skattlägas. Han har haft gården sedan Danska tiden.och
blev sedan Husbondefolk till Svenska kronan. Per år nu 49 år gammal Gården har varit Adligt Säteri sedan 300 år som en Adelsman med namn Jens med fem bönder legerat under Löderups Prästgård."Av den gamla gården kan fortfarande rester av sten ses på marken som tillhör hemmanet" 1671 Hagestad By No: 25 Jöns Persson Hovgårds del av 3 på no.18a har 1671 blivit no.25 med 2/3 mtl. Jöns är 50 år gammal. Jöns har en dräng Enewald Bosson. På gården har han 6 st. hopper, 2 fålar, 4 stutar och 2 unga dito, 3 kor, 7 får, 6 svin och 4 gäss.
Till prästen ger han 1 1/2 tunna Korn. ( 213 till 248 l vid spanmål )
Till Kronan 1 skäppa råg (27,5 l) 2 skäpper korn 2 skäpper havre.
Till kyrkan 1/2 sk. råg och 6 och 3/4 sk. korn.

1688 Hagestad By No:25 Gården innehavs nu av sonen Pehr Jönsson Hofgård 35 år gammal med hustru Sissa Håkansdotter. Gården är nu på 1/3 mtl. och på hemmanet bor också nu Ryttaren och Rusthållaren Anders Lustig med hustru. Källa: http://tc-anor.se/anor/p80e06477.html

Senast ändrad: 2015-02-23

Laddar...