Karna Ingvarsdotter

(mm mm fm mm m)

Far: Ingvar Olsson
Född 1764-03-13 Löderup (L) 1) d. 13 martü föddes i Hagesta et pigebarn
fadr. gsm. Ingvar Olßon, modr.
Ingar ?Ivarsdotter?, döptes d. 18 ejusd.
??? Remiarte: deß namn Carna

Vigsel1789-12-28 Löderup (L) 2) d 28 December vigdes tjenstedrengen Mårten
Larsson af Hagestad med Carna Ingwars-
dotter därstädes
Barn
Karna Mårtensdotter (1790 - 1856)

Källor

Senast ändrad: 2016-01-15

Laddar...