Karna Svensdotter Grönberg

(mm mf fm fm m)

Blev 44 år.

Far: Sven Grönberg (1731 - 1807)
Mor: Anna Mårtensdotter (1733 - 1797)
Född 1762-12-29 Hagestad No 35, Löderup (L) 1) d. 29 Decemb. 62 föddes i Hagesta
et pigebarn fadr. Strand. Sven Grön-
berg, modren anna mår-
tensdotter, döptes d. 1 januari
Död 1807-10-15 Hagestad No 29, Löderup (L) 2) Den 21 October begrofs nämndemannan Håkan
Christopherßons Hustru Karna Svensdotter
af Hagesta, som dog d. 15 Ejusdem af oangif-
ven sjukdom. Deß ålder 45
Bouppteckning 1807-11-13 Löderup (L) 3) år 1807 den 13 November uppå
derom skjett anmodan, instädes sig un-
dertecknad tillicka med wärderingsmän-
nen, nämndemännen wäl???
Nills Pehrssons och Ohla Pehrssons här af by-
en på skätte rusthålls hemmanet no 29
/4 dels mtl Hagestad, hos enklingen
nemndemannen, målförötmndäga Hå-
kan Christoffersson, för att förrätta
Laga boförättning efter dess afl
hustrun Karna Svensdotter, som afled
den 15 de nästl: october och utom enkl:
lämnat efter sig twenne döttrar:
Magnel, gift med Möllaren Mårten
Larsson i Örum, och Hanna på 12te året
gammal.
Magnel och dess man, waro härvid när-
varande, och instälda sig till beva-
kande af dess omyndigas rätt, moder
fadern, förra strandriddaren Sven Grön-
berg och dess aflednad syskonbarn, rust-
hållaren Måns Andersson här af by-
en Enklingen, som uppwisat att emellan
honom och dess afdöda hustru, upp???
Testamente ????, hvilket hvar-
efter skall anmoda intagit, påmindes om
Lagens Stadgrunda uti ?? ???? ; hvar
efter förrättningen företogs som följer:

Barn
Hanna Håkansdotter
Mangel Håkansdotter (1784 - 1858)

Källor

Senast ändrad: 2016-08-02

Laddar...