Kjerstina Olsdotter

Blev ca 29 år.

Född omkring 1782 Löderup (L)
Död 1811-09-23 Löderup (L)
Bouppteckning 1811-10-08 Löderup (L) 1) Åhr 1811 den 8de october inställde sig undertecknad ???-
?? uppå begäran att förrätta Boupteckning efter
afledna wargjerings Karlen Åke Asks hustru Kjerstina Olsdotter
Hagestad som med döden afled den 23 september detta år och efter
sig lämnadt jemte enklingen att ännu lefvande
gosse barn 3/4 dels år gammalt; Till dess rätts ???-
??? infant sig dess faderbröder åboen Sven Olsson
från Walleberga och fiskaren Anders Olsson från
Kåseberga. Tillkallade värderingsmän rusthål-
laren Måns Pehrsson och mats matsson här af byen
hvarefter förrättningen företogs, då enklingen
åtvarnades, boet rigtigt uppgifva, som Lagen
å niondes Cap:

Barn
Ola Åkesson (1810 - )

Källor

Senast ändrad: 2015-09-28

Laddar...