Lars Svensson

(mm mm mf ff)

Åbo & Rusthållare. Blev 67 år.

Far: Sven Larsson (1708 - 1786)
Mor: Ingar Jönsdotter (1724 - )
Född 1752-06-08 Hagestad No 26, Löderup (L) 1) d. 8 Junii föddes i Hagesta et dr.
barn, fadr. rusth. Swen Larsson
modren Ingar Jönsdotter
döptes d. 14 ejusd. / Dom. IV post
Trinit. Dess namn Lars
Död 1820-02-26 Hagestad No 42, Löderup (L) 2) 3dje söndagen i fastan begrofs Rusthållaren på no 42 Lars Sven-
sson som dog den 26 februari af Håll och stygn.
Dess Ålder 68 år
Bouppteckning 1820-05-08 Löderup (L) 3) År 1820 den 8 mars, ???? ???-
??? inställde sig undertecknad å Kro-
no Skatte Rusthållsboet no 42 1/3 mtl Ha-
gestad, till färrättande af laga boupp-
teckning efter åboen Lars Swensson
derstädes, som den 26 februari sistled-
ne med döden aflidit och utom enckan
Mätta Swensdotter efterlemnat föl-
jande med dess förrra hustru Sissa Nils-
dotter sammanaflade barn och
Bröstarfvingarna: Sönerna Swen 33,
Nils 25, Jöns 22, Pehr 20, Matts 17, Ola 15
och Håkan 11 år samt dottern Bolla
gift med åboen Lars Månsson i Wal-
leberga, hvilka alla waro närvaran-
de; och inställde sig åboen Anders Måns-
son i Byen till ??? af de omyn-
digas rätt och bästa

Vigsel1784-03-26 Löderup (L) 4) d 26 Marti vigdes drengen och
rusthållaren Lars Svensson i Hagestad
med pigan Sissa Nilsdotter där-
städes
Barn
Sven Svensson (1787 - )
Per Larsson (1799 - )
Mats Larsson (1802 - )
Ola Larsson (1804 - 1860)
Håkan Larsson (1808 - )
Mårten Larsson (1812 - 1812)

Källor

Senast ändrad: 2015-12-30

Laddar...