Marna AndersdotterNoteringar

Dugdiga och Sediga Enkan Marna Andersdotter hvars man
förre Nämndemannen och Rusthållaren Håkan Christophers-
son i Hagestad med döden afled d: 24 augusti innevarande
år har efter wederbörlig bouppteckning efter mannen
och med alla wederbörandes öfverenskomelse, endlediga sig
ifrån all befattning med sterbhusets omständigheter
och flyttrar nu till sina föräldrar i Hammar no 1 därstä-
des och kännas härmed det vittnesbön. att hon är född i
hammar 1788 d 29 september och kom hit gift år 1807 Ingelstorp HII:1 (1814-1820) Bild 1900 (AID: v795832.b1900, NAD: SE/LLA/13190)

Senast ändrad: 2015-12-14

Laddar...