Nils Olsson

(mm mf mf mf och mm mm mm mm mf)

Nämndeman. Blev 73 år.

Far: Oluf Jönsson (1688 - 1761)
Mor: Mätta Svensdotter (1688 - 1768)
Född 1724-06-19 Löderup (L) 1) d: 19 Juny blef et drängebarn födt i Hagesta fadren var Oluf Jönsson modren Mätta Swensdotter d: 21 dito blef det döpt och kalladt Nils
Död 1797-10-19 Hagestad No 16, Löderup (L) 2) d. 29 begrofs förra nämndeman-
nen och rusthållshemmans åboen på no 16 Hagestad
Nils Olsson som dödde d 19 ejusdem af andtäppa och ålder.
Dess ålder 74 år
Bouppteckning 1797-12-12 Löderup (L) 3) Åhr 1797 d 12 December inställde sig un-
dertecknad, at med biträde af tillförordnad
nämndemannen wälförståndige Lars Nilsson och
Anders Mattsson från Örum förrätta Laga
bouppteckning och sedemera arfvskifte efter
förra nämndemannen Nils Olssonm som i lifstiden
åbodt Krono Rusthåll hemmanet N:o 16 3/4 dels
mantal Hagestad, men med döden aflidit
d 20de october sistledna, och efter sig lämnat
Enckan Hanna Pehrsdotter, jemte 8 med
henne sammanaflade barn: neml: Gossarna
Ola 19, Pehr 9, och döttrarna Mätta gift
med frälse åboen Pehr Bengtsson i Walleberga,
samt Kjerstina 26 årm Else 24, Anna 22, Elna
20 och Hanna 14 år gamla alla ogifta; Hvar
förutom den afledna med förra giftet Mä
tta Lassesdotter haft 2nde barn döttrarna
Karna gift med strandfogden Hans Jönsson
i Östra Målarehuset och Ingar gift med
Rusthållaren Nils Bengtsson i Glemmin-
ge Tågarp, hwilka sednares männer(?), jämte
Pehr Bengtsson woro närwarande, at hwar
för sig sina hustruers Rätt bewaka;
men at the omÿndigas Rätt husa(?) ???
tillstädes den aflednas Brodersohn å-
boen Sven Andersson här af Bÿen
Enckan, som blef påmint om sin skyl-
dighet, så upgifva boet, at hon med Ed
sin samma fästa kunde, upgaf och
framlämnade egendomen, som i föl-
jande ordning uptogs och wärderades;

Barn
Karna Nilsdotter (1759 - )
Ingar Nilsdotter (1762 - )

Vigsel1767-08-09 Borrby (L) 4) d: 9 vigdes änklingen Nils Olsson
från hagesta och pigan Hanna
Pärsdotter från Sandbÿ
Barn
Mätta Nilsdotter (1768 - 1842)
Kjerstina Nilsdotter (1771 - )
Else Nilsdotter (1772 - )
Anna Nilsdotter (1774 - 1833)
Elna Nilsdotter (1776 - )
Ola Nilsson (1778 - )
Hanna Nilsdotter (1782 - 1857)
Per Nilsson (1788 - )

Källor

Senast ändrad: 2015-04-27

Laddar...