Nils Persson

(mm mm mf fm f)

Gårdsman. Blev 61 år.

Far: Per Ingemansson (1717 - 1768)
Mor: Elna Andersdotter (1720 - 1783)
Född 1745-02-05 Löderup (L) 1) d. 5 febr. föddes i Hagesta et dr.barn
fadren Per Ingemanßon, modren
Ellina Andersdotter, döptes d.10
ejusd. Deß namn Nils
Död 1806-10-06 Hagestad No 42, Löderup (L) 2) d begrafs Gårdsmannen på no 42 Hagestad
Nils Perßon som dog d. 6 octtob af långvarig
lungsot
deß ålder 61 år
Bouppteckning 1806-10-13 Löderup (L) 3) År 1806 den 13 october blef på begäran bouppteckning
hållen efter afledne Gårdsmannen Nils Pehrsson i Hagestad
som den 6te nästledna october med döden afgått och
efter sig lämnat Enkan Bengta Jönsdotter jemte fem
barn med förra giftet: 1 äldsta sonen Nils
såsom bortowarande på Utrikes ort stadd, wet ingen
säkert om hans wistande; ock som han warit flygtig och
Ostadig, samt sin fader olydig: är han af sin fader
gjord arf-lös
2sonen Per Hagelqvist 32 år gammal husman i Hagestad
3dottern Bengta gift med åboen Åke svensson på
No 28 Hagestad. 4 dottern Sissa, gift med
Rusthållaren Lars Svensson i Hagestad och 5 dottern
Margareta gift med husmannen Lasse Jönsson i Hagestad
som alla varo närvarande.

Barn
Sissa Nilsdotter (1768 - 1812)

Källor

Senast ändrad: 2015-04-18

Laddar...