Per Andersson

(mf ff fm mm ff)

Häradsdomare. Blev 57 år.

Född 1694 Mölleberga (M)
Död 1751-11-26 Stora Mölleberga, Mölleberga (M) 1) d 26 Oct dödde d 6 nov begrofs häradsdomaren Pär Andersson
i Stora Mölleberga 57 åhr.
Bouppteckning 1752-02-24 Mölleberga (M) 2) Anno 1752 d: 24 Februarii blef efter
Wederbörandes begäran laga invente-
ring, wärdering, skifte och arfdelning
företagne efter framledne åboen Pehr
Andersson, som dog d: 26 octobr: Anno 1751
hwilken åbodt Lunds Hospitalshemmanet
No 2 5/8 Stora Mölleberga, där wid woro till-
städes Enckan Estre Bengts dotter, så wähl
som des Kjära Barn, 1?? Enckans Styfson
åboen Jöns Pehrsson i Stora Mölleberga
2de Styfdottren Hanna Pehrs dotters man
Esbjörn Pehrsson fr Stora Råby 3tie Styfsonen
drängen Anders Pehrsson i Stora Mölle-
berga 26 år gammall 4to Styfdottren
Ingar Pehrsdotter 19 år gammall 5to
Styfsonen Broder Persson 15 år gl: 6to Styf-
Sonen Olof Pehrsson 13 år gammall
7to Enckans egen son Sven Pehrsson 2 åhr
gammall 8to Pehr Pehrsson 11/2 månad
gammall. Å Enckans, så wähl som the
omyndigas sida, infant sig Hustruns
hehlbroder Jöran Bengtsson från
Kyrkeby ock Jacob Bengtsson ifrån Särs-
löf, samt Enckans Moderbroder Anders
Nilsson ifrån Gräfve, Sal: mannens
Swågrar med första giftet Jöns Nilsson
ifr. Lilla Mölleberga ock Anders Jöransson
i stora Mölleberga, Swågrarne med
andra giftet Nils Brodersson och Pehr
Brodersson från Bulltofta), samt Hans
Brodersson från östra Skärflinge, jämte
Trued Månsson ifr. wästra Skräflinge

Vigsel1720-10-28 Mölleberga (M) 3) drängen Pär Andersson af lilla mölleb: och än-
kan Boel Olufsdotter i St: Mölleb. Trolovade d:
7 sept: vigde d 25 october.
Barn
Jöns Persson (1725 - 1781)

Källor

Senast ändrad: 2014-11-02

Laddar...