Per Jönsson Hofgård

(mm ff fm ff mm ff)

Bonde. Blev 60 år.

Far: Jöns Persson Hofgård (1621 - )
Född 1653 Löderup (L)
Död 1713 Löderup (L)

Barn
Åke Persson (~1693 - 1728)

Noteringar

1673 Hagestad By No:25 1) Per J:son Hofgård och hustrun Ssssa Håkansdotter är nu bondefolk på hemmanet som nu fått no.25 vid jordrevningen 1671-72. Det är ett Rusthållarehemman.Hemmanet delas med Rusthållaren och Ryttaren Anders Lustig . Båda har1/3 mtl.

1681 Hagestad No:25 2) Pers gård skattläggs till 10daler och 6 öre med 4 tun. råg, 4 tun korn och 5 tun havre samt 7 lass hö. Pers gård är " vid makt " men han betecknas som fattig. Gården är nu på helt mantal. 1688 Hagestad No:25 Per Jönsson Hofgård har faderns gård som nu är 1/3 mtl. med hustrun Sissa. På hemmanet bor fortf.Rusthållaren Anders Lustig med familj och 1/3 mtl
.
1696 Hagestad No:25 I Pers hushåll ingår nu drängen Sven Larsson efter att vångagömmaren som bott inhyses ett år flyttat in till grannen Lustig. På hemmanet 25 har Ryttaren Oluf Frost flyttat in och bor även han hos grannen Lustig. 1699 Hagestad No:15 Per med familj har nu flyttat till no.15 där tidigare en annan Pehr Jönsson med hustru Uhna bott. Denne Pehr Jönsson bor med hudtru och deras dtr.Mätta inhyses. Den ena halvan av hemmanet no.15 bebos av Nils Persson som delat med nämde Pehr Jönsson. 1712 Hagestad No:15 Pers inhyses Pehr Jönsson och dennes dtr. Mäta har nu flyttat in till grannen Nils Persson. Källa: http://tc-anor.se/anor/p739868f0.html

Senast ändrad: 2012-11-03

Laddar...