Per Löfgren

(mm mm mm mf)

Smed. Blev 62 år.

Far: Nils Jönsson (1756 - 1809)
Mor: Hanna Persdotter (1766 - 1826)
Född 1792-05-23 Löderup (L) 1) d 23 may föddes i Löderup et drengebarn
fadren jubilarien Nils Jönsson modren Hanna
Persdotter blef döpt samma dag.
Dess namn Per
Död 1854-09-13 Hagestad No 6, Löderup (L) 2) Åboen på no 6 Hagestad
Pehr Löfgren
Bouppteckning 1854-09-26 Löderup (L) 3) År 1854 den 26te September blef Bouppteck-
ning förrättad efter Smeden Per Löfgren å
No 6 Hagestad som afled den 14 ??? och
efter sig lemmnat Enkan Mätta Persdotter
samt 3 barn nemligen: Drängen och åboen
Nils Persson samt Döttrarna Hanna och
Mätta den förra gift med åboen Anders
Nilsson på No 1 och den sednare gift med
åboen Åke Persson på No 19 Hagestad
som varo alla vid tillfället närvarande.
Enkan tillsades om boets uppgift sådant som
det befans vid hennes mans död så att hon dett
med edlig förbindelse kan styrka om sådant
skulle på fodras med anlledning här af före-
togs förrättningen i följande ordning:

Vigsel1818-12-12 Valleberga (M, L) 4) Sockne smeden i Löderup mästa Per Löfgren och Pigan Mätta Pers-
dotter i Walleberga. Åbo Per PBS Bengtsson i Walleberga, pigans fader
Barn
Nils Persson (1818 - )
Hanna Persdotter (1822 - 1888)
Mätta Persdotter (1828 - )

Källor

Senast ändrad: 2015-04-27

Laddar...