Sasser Åkesson

(mm mf mf)

Hemmansägare. Blev 79 år.

Far: Åke Sassersson (1774 - 1836)
Mor: Hanna Nilsdotter (1782 - 1857)
Född 1816-11-26 Hagestad No 40, Löderup (L) 1) D. föddes i Hagestad ett Drengebarn fadren
Husman Åke Saßersson, modren Anna Nils-
dotter blef döpt dom 1 adv. d. 1 decemb. faddrar
varo Rusth. anders Ericss i Löderup. Husman Nils
Sassersson i Hagestad.
Barnets namn Saßer
Död 1896-01-30 Löderup No 6, Löderup (L) 2) Sasser Åkesson, f.d Åbo
å no 6 Löderup
Bouppteckning 1896-03-23 Löderup (L) 3) År 1896 den 23 mars blef laga boupptekning
anstäla efter Sassar åkesson å No 6 Löderup, som
afled derstädes den 30 sistl. Januari och efter sig
lämnat sönerna Jöns, Nils och Åke Sassarsson
alla myndiga, sammt döttrarne Hanna gift ned
Lars Rasmusson i Blästorp och Sissa gift med
Jöns Larsson i Hagestad.
Sonen Nils Sassarsson tillsades om boets riktiga
uppgift vid äfventyr att det med ed kunna styrka
om sådant fordras

Vigsel1841-10-23 Löderup (L) 5) No 7
Sept 19 Lyste 1sta gång och sedan 2ne Sändagar i rad för Drängen
under no 19 Löderup Sasser Åkesson och pigan under samma
N Sissa Svensd
Mannen 24 år, Qvinnan 25 år
Oct 23 vigdes ofvanskrifne personer
Barn
Jöns Sassersson (1842 - )
Hanna Sassersdotter (1845 - )

Vigsel1848-07-30 Löderup (L) 4) Enklingen på no 23
Löderup Sasser Åkes-
son och pigan Kjersti
Åkesd på no 28 därstädes
Barn
Åke Sassersson (1848 - )
Sissa Sassersdotter (1852 - 1927)
Nils Sassersson (1855 - 1937)

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2016-01-30

Laddar...