Sasser Jönsson

(mm mf mf ff)

Sockenskräddare. Blev 70 år.

Far: Jöns Svensson (1711 - 1787)
Mor: Anna Truedsdotter (~1708 - 1788)
Född 1745-12-09 Löderup (L) 1) d 9 December föddes i Löderup et dr. barn fadr: Jöns Svenßon, modren Anna Trulsdotter, döptes d. 15 ejusd, Deß namn Saßer
Död 1816-07-08 Löderup (L) 2) d. 12 Juli begrofs gamle Skreddaren
i Hagestad Sasser Jönsson, som dog
d. 9 ejusdem af oangifven sjukdom
Bouppteckning 1816-07-29 Löderup (L) 3) År 1819 den 29 Juli blef på anmodan bouppteckning
hållen efter skräddaren Sasser Jönsson; Hagestad
hvilken med döden afled den 8 samma månad
och efter sig lämnad jämte enkan Elna Åkesdotter
2 söner, Skräddaren Åke Sassersson och husmannen
Nils Sassersson i Hagestad, Begge myndiga.
Såsom wärderingsmän varo närvarande
nämndemannen Nils Pehrsson och Rusthållaren
Lars Jönsson af Hagestad. Sedan enkan blef-
vit tillsagd att riktigt uppgifva qvarlåtenska-
pen som den vid dödstimman befanns, företogs
med förrättningen som följer;

Vigsel1773-10-29 Löderup (L) 4) d 29 octob: wigdes sockne skräd-
daren Sasser Jönsson uti Hagestad
med pigan una Åkesdotter
från Löderup
Barn
Åke Sassersson (1774 - 1836)
Nils Sassersson (1779 - )

Källor

Senast ändrad: 2016-01-23

Laddar...