Sissa Jakobsdotter

(mf fm mm)

Blev 25 år.

Far: Jacob Andersson (1797 - 1835)
Mor: Bengta Persdotter (1806 - 1873)
Född 1832-02-08 Tottarp (M) 1) Febr 8. Kabbarp. Åboen Jacob Anderssons och
dess hustru Bengta Persdotter Tvvillingbarn
Sissa och Hanna
hölls wid dopet: Sissa af Enkan Hanna
Persdtr fr Gullåkra och Hanna af hustru Else
Jöns Larssons i Kabbarp. Wittnen waro: Åboen
Jöns Larsson och smeden Gröndal i Kabbarp samt
åb: Per Persson fr Gullåkra, Jordägaren Nils
Persson i Kabbarp.
Död 1857-05-01 Tirup No 1, Tottarp (M) 2) Åbo Pehr Petterssons hustru Barnsäng
Bouppteckning 1857-05-11 Hyby (M) 3) År 1857 den 11 may förrättades laga bo-
uppteckning uti Sterbhuset, efter Torparen Per Petterssons
hustru Sissa Jacobsdotter i Tirup, som afled den 1ste
denna månad, och efter sig lemnat i äktenskap med ef-
terlemnade Enklingen 2 dörrar: Karna 4år och
Bengta 2 månader gamla, hvilkas rätt bevakades af enkling-
ens styv svärfader, Lars Jönsson i Kabbarp.
Till wärderings män waro kallade åborna Bengt
Mattisson och dess broder Nils Mattisson båda i Tirup.
Enklingen påmindes om lagens föreskrift, att boet
med tillgånger och skulder ordentligt uppgifva, sådana
de wid hustruns dödstimma befanns, hvarefter denna
förrättning i följande ordning företogs:

Vigsel1853-08-20 Fjelie (M) 4) Drängen Per Petersson 23 Önnerup N 10
och
Pigan Sissa Jacobsdtr 21 Ibidem Fästeqvinnans fader var död med modren Bengta Persdtr
gift med åb i Kabbarp Lars Jönsson hade både gifvit deras
skriftliga bifall. Contraktare vid icke i slägtskap förh.
och äga försverlig Christendomskunskap. Han erlade ???
Bewilla eft 2 oct - Begges 1sta gifte
Barn
Karna Persdotter (1853 - )
Bengta Persdotter (1857 - 1933)

Källor

Senast ändrad: 2016-03-29

Laddar...