Tage Hakon Uno Schröder

(ff)

Trädgårdsarbetare. Blev 69 år.

Far: Bror Rickard Gustavsson (1888 - 1958)
Mor: Berta Viktoria Johansson (1893 - 1972)
Född 1921-07-13 Västra Frölunda (O) 1) Tage Hakon Uno (o.ä)
Fader: enl.aftal: Bror Rickard Gustafsson. 88 6/2
Sockerbruksarb.
Moder: Beata Viktoria Schröder. 93 15/7
ef. Karlssons Änka.
Bosatt 1931-11-03 Högen, Västra Frölunda (O) 2) Äg. Gustaf Anderssons arfv.
Klara Bernhardina Gustafssons ?? 74 15/1 fost.s
Schröder Tage Hakon Uno 21 13/7 Västra frölunda
s.u.ä. till änkan Beata Viktoria Schröder o Sjöm. Rickard Gustafsson
Döpt 1933 Lillebo, Västra Frölunda (O) 3) Står som foster son
Död 1991-06-08 Fosie, Malmö (M) 4)

Vigsel1949-11-27  4)

Noteringar

Namn Tage Hakon Uno
födelsetid 1921 13/7 Födelseort: V. Frölunda
Vårnad för förmyndarskap innehaves av: Modern
Trolovningsbarn: Ja! Sedan födelsen i moderns bostad: Frilöfsberg, Tranered.
Är Friskt
Sedan våren 1922 boende Br, Käringberget; besök där bl.a 20/12 1922: Lä-
genheten då reparerad.
1924: Inackorderad genom fattigvårdsstyrelsen hos målaren: A.M,E Ander-
sson, Delebo, Tranered.
1925 3/11: Utfl. med modern till Gbgs Lundby. Fortfarande fosterbarn.
hos Andersson, Delsbo, Tranered. Besökt barnet: 3/2 1927, 8/3 1928 och 12/6 1928
1928 1/7: Inackorderad hos Klara Gustafs-
son, Högen (Kalvlyckan) 35 kr.
pr månad, som betalas av
bonden. 1929 24/8 Kvarsittare
i1sta Klass, Högens skola.
1933 12/2: Fostermodern sjuk troligen
lungsot. Anmält för dispensärsköterskan.
1933 15/2: Hos Lantbruk. Axel Olsson, Näset. Syster Elsa Lundberg lovat taga
turberkelosprov på gossen o.
meddela Rahlin o. mig.
Svar meddelat: att provet ej
gav utslag.
31/12 34: Samma ställe, 25 kr i mån. Besökt barnet 9/4 36
12/6 35: Avgång enl ¿ 48:1 Folksskolestadgar.
1936: Konfirmerad 9/4 36 fosterfadern
önskar heslt lämna honom
med lovade dock behålla
honom tills vidare. Tage
mycket svårskött och ovillig
att göra något.
Jan: 37: Intagen å fattigv, anst, Flatås.
Juli 37: Vård- och arbetshemmet
Rönneholms slott, Stehag. _______________________________________
Folkskolläraren Karl Ellegård, Nya Varvet. Barnavårdsnämnden i Västra Frölunda
har genom beslut denna dag entledigat Eder från uppdraget att vara barnavårdsman för
Tage Hakon Uno Schröder född den 13/7 1921.
Långedrag den 5 September 1939
Å barnavårdsnämndens vägnar Till Barnavårdsnämnden i Västra Frölunda
Undertecknad anhåller härmed att på grund av att barnet fyllt 18 år
bliva entledigad från uppdraget att vara barnavårdsman för Tage Hakon Ubo Schröder, Rönneholms
slott, Stehag född den 13/7 1921
Nr 35,
Nya Varvet den 18 augusti 1939
Karl Ellegård.
_________________________________________
Nya varvet den 10 dec 1936. Till ordförande i Barnavårdsnämnden, Brastad.
Undertecknad tager sig härmed friheten att tillskriva
eder angående en gosse Tage Hakon Schröder, f. 13/7 1921 och
som u.ä till änkan Berta Schröder, vilken ??? har hem-
ortsrätt i eder kommun, Gossen är omhändertagen av
V. Frölunda Barnavårdsnämnd och f.n utackorderad hos
lantbrukaren Axel Olsson, Näset. Denne har anmält, att
han ej kommer att behålla Tage längre, och vi kunna
ej skaffa honom ett nytt fosterhem utan måste
väl ta in honom på vår fattigvårdsanstalt. Detta
är nog inte lämpligt, utan det bästa vore nog,
att han kommer till ett hem. Därför hemställer jag
att barnavårdsnämnden i Brastad tog i övervägande
att ta hem honom och skaffa honom ett hem där.
Tage har avslutat sin skolgång (avgång en-
ligt ¿ 48) och är konfirmerad men kan ej försörja sig.
Han har ej handlag i något arbete; dock är väl jordbruks-
arbete det enda möjliga.
Jag vore tacksam, om ni så snart som möjligt
ville länna mig besked i detta ärende.
Högaktningsfullt
Karl Ellegård
Älvsborg AIIa:4 (1915-1924) Bild 66 / sid 1560 (AID: v83928.b66.s1560, NAD: SE/GLA/13558)
Lundby BII:3 (1916-1929) Bild 203 / sid 197 (AID: v82899.b203.s197, NAD: SE/GLA/13341)
Lundby AIIa:48 (1917-1928) Bild 207 / sid 6249 (AID: v82894.b207.s6249, NAD: SE/GLA/13341)
Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2017-03-06

Laddar...