Tufwe Andersson

(fm mm ff)

Åbo. Blev 45 år.

Far: Anders Olsson (1724 - 1792)
Mor: Elna Tomasdotter (1733 - 1793)
Född 1778-05-29 Harlösa (M) 1) Anders Olssons och Elna Tomasdotters barn i Åkert Tue
Död 1824-05-22 Slogstorp no 15, Hammarlunda (M) 2) May den 22 dog och den 30 ejusdem begrafs
åboen på no 15 slogstorp Tufve Andersson af Lungsot
Bouppteckning 1824-07-23 Hammarlunda (M) 3) År 1824 den 23 Julii förättades undertecknad Frälse
Inguitor biträdd af Nämndemannen Hans Hansson
i attarup och Hemmans åboen Per Andersson Slogs-
torp Laga bouppteckning och värdering efter den 22 sist-
ledne may afledne Frälsehemmans åboen Tufve Anders-
son i Slogstorp, hvilken jemnte enkan Boel Åkesdot-
ter lemnat efter sig fyra barn: Sönerna Anders 12 år, Pehr
9 år, Jöns 7 år och Måns 4 år gammla.
Såsom förmyndare för dessa föreslogs den aflednes när-
maste slägtingar Frälsehemmans Åboen Pehr Larsson
i Hammeberga och Per Jönsson dersamma arstädes hvil-
ka ock varo vid bouppteckningen närvarande för att
de omyndigas rätt bevaka.
Enkan som nu uppgafs qvarlåtenskapen åtvarna-
des att intet deraf undandölja hvaraefter i nedan
skrefru ordningsundertecknade

Barn
Anders Tufwesson (1812 - 1889)
Per Tufwesson (1815 - )
Jöns Tufwesson (1817 - )
Måns Tufwesson (1820 - )

Källor

Senast ändrad: 2016-08-22

Laddar...