Walfrid Fredrik Nilsson

(fm f)

Sjöman och Eldare. Blev 61 år.

Far: Nils Peter Hammarqvist (1861 - 1926)
Mor: Karen Rosmine Thorsline Nielsen (1865 - 1946)
Född 1887-10-12 Kverrestad No 5, Kverrestad (L) 1) Walfrid
Fredrikssen
(Oäkta) Karin Rosmine Thorslin
Nilsson, fästeqvinna till
Nils Peter Hammarquist No 5 qverrestad
Bosatt 1904-10-28 Benestad (L) 2)
Bosatt 1905-09-11 Ystad (M)
Död 1949-05-12 Malmö (M) 3)

Vigsel1912-04-06 Malmö S:t Pauli, Malmö (M) 4) Maskinist
Valfrid Fredriksson Nilsson 87 12/10
fr. Malmö Caroli förs.
Sömmerska Alma Ström 88 12/5
Anna IX Bådas muntliga sam-
tycke.
Barn
Hildur Walborg Aina Lisa Nilsson (1913 - 1913)
Helga Wanda Alica Nilsson (1914 - 1915)
Willy Charles Nilsson (1917 - 1918)
Aina Ebba Birgitt Nilsson (1919 - 1920)
Daga Alice Vinifred Nilsson (1923 - 2007)

NoteringarTidningsnotis:
Walfrid F. Nilsson
Inspektören hos AB. Bensintransport Walfrid F. Nilsson, Malmö, avled hastigt under en resa från svensk hamn till Rouen med tankångaren "Tergus". Nilsson var född i Kvärrestad i Skåne den 12 oktober år 1887. Efter praktik på verstäder gav han sig i unga år till sjöss och seglade i olika rederier under en lång följd av år. De senaste tolv åren har Nilsson varit anställd i Ab Bensintransport, först som maskinchef och därefter inspektör. Nilsson ingick som medlem i Svenska Maskinbefällsförbundet vid Svenska Sjömaskinisters Föreningskollektiva anslutning år 1941. Jordfästningen ägde rum i S:t Knuts kapell på östra Kyrkogården i Malmö den 26 Maj. Närmast sörjande äro Maka, dotter och barnbarn. Präst skrivit till Walfrid: Smedstorp den 7 sept 1942 Herr Övermaskinisten Walfrid Nielsen Jag sänder här ännu ett födelsebokutdrag för Eder jämte likartat utdrag för Eder broder samt ett intyg om Er mors inflyttning. Ni har missförstått det förra utdraget. Er mor var tvärtom kyrkoskriven i Kvärrestad, såsom framgår av nu bilagda intyg, från 1886. Men därtill står hon ännu idag inte skriven någon annan plats än här. Om en person under ett par års tid inte avhördes på den ort där hon var kyrkoskriven, överfördes han till en bok, som kallas längd över obefintliga. Till denna bok är Er mor överförd år 1900. Och hon har sedan icke avhörts. Hon kan inte gärna ha vistats i Sverige. Om hon någonstädes givit sig tillkänna, hade särkerligen remiss kommit hit. Jag har förhört mig hos kyrkovärden Sven Olsson på nr 9, en svåger till Nils Olsson på no 3, där Ni en tid vistades, men han vet ingenting om hennes vistelseort. Per Hansson Lundstedt, en svåger till Hammarqvist, dog för några år sedan på Smedstorp ålderdomshem, men an visste sannolikt ingenting. Er mor var aldrig tilltalad för något brott, vilket däremot icke kan sägas om Hammarqvist. Den senare erkände sig vara fader till Eder broder. Av vad jag förut sagt framgår, att hon inte uttagit något betyg här, alltså finns ingen uppgift om vart hon begav sig. Inte heller något arbetsbetyg har hon tagit ut. Med ett sådant kunde man på den tiden vistas i Danmark hur länge som helst. Nu anser jag att hon likväl inte har behövt leva på falskt betyg. Hon kan ha återvänt till sin födelseort i Danmark. Där kan hon ha fått födelse och dopattest. Hon har nämligen varit konfirmerad. Men det är lönlöst att söka framåt härifrån. Här i denna församling slutar hennes officiella handlingar. Det enda hade varit, om hon äldre person på orten bevarat förbindelser med henne. Däremot kan det ge resultat att söka bakåt. Om man bara kunde få reda på hennes födelseort i Danmark, skulle man kunna vända sig dit med förfrågan, om hon hade givit sig tillkänna där. Jag vill därför uppmana Eder att skriva till pastorämbetet i Stora Köpinge, adr. Svenstorp, och fråga om där finnes någon uppgift om hennes födelseort utöver det, att hon är född i Danmark. Detta är nämlingen inte omöjligt. Om sådan inte finnes, så bed om upplysning, varifrån hon inflyttade dit. Sedan får ni följa bakåt från församling efter församling. Det bör inte vara särskilt svårt, eftersom hon endast var 21 år, när hon kom till Kverrestad från Stora Köpinge, ty annars kan de där inte finna henne. Sedan födelseorten i Danmark blivit bestämd går ni dit med Eder förfrågan.
Högaktingsfullt Hjalmar Holm, Kyrkoherde

Walfrid skrivit till Präster:
Till Pastersämbetet i Stora Köpinge
Härmed får jag vördsamt anhålla om upplysning angående min moder Karen Rosmine Thorsline Nielsen, född den 21 juni år 1865 i Danmark och flyttade till Norra Kverrestad den 13 dec år 1886 från Stora Köpinge församling. Min mor var född i Danmark; Kom hon direkt där ifrån då inskrivningen skedde Eder församling? eller kom hon från Köpinge? Min moder står såsom obefintlig sedan år 1900 i Kvärrestad i tiden. Som skäl för min anhållan vill jag framhålla att jag försäker att taga reda på hur der verkligen förhåller sig med min att min mor spårlöst försvann från mig då jag ändast var ca 6 (sex) år gammal.
Högaktingsfullt Walfrid Nilsson Svar: Personen i fråga har inflyttat hit från Storra Herrestad adr. St Herrestad, den 25/6 1886 Tredje namnet är härskrivet Thorsline. Här i Stora Köpinge hade hon fött en dotter (första barnet?) x. Anna Carolina den 22/4 1886, alltså innan hon överflyttade från Stora Herrestad, där hon hade bott vid Fredriksberg. Här bodde hon å Kabusa 7. - Följande anteckning finnes om henne: "Ej obsolverad. Saknar helt och hållet intyg om hinderlöshet till äktenskap" Flyttade till Kverrestad 13/12 1886.
Stora Köpinge den 14/9 1942 Magnus Frennby, Kyrkoherde.
x. Barnet dog 20/6 1886 Till Pastersämbetet i Stora Herrestad
Då jag i september i år tillskivit Eder men ännu icke erhållit de upplysningar jag då anhöll om angående min moder, som enligt upplysning av Kyrkoherden i St. Köpinge församling adress Svenstorp, skulle ha inflyttat dit den 25/6 1886 från Stora Herrestads församling, henne adress där borde varit Fredriksberg och hennes namn Karen Rosmine Thorsline Nielsen född den 21 juli år 1865 i Danmark. På grund utav att min moder överfördes till längden för obefintliga år 1900 i Norra Kverrestad församling kan jag ej söka bak i tiden måste jag gå för att möjligen kunna lyckas (hon var konfermerad) enligt de upplysningar jag erhållit från pastersämbetet i Kverrestad. Ett förstfött flickebarn Anna Carolina borde min moder ha fött i Eder församling å 1886-talet kanske den 22/4.
Högaktingsfullt
Walfrid Nilsson Svar: Karen Thorsline Nielsen Inrestes hit från Stora Köpinge den 13 Nov. 1885. Födelsebok och församlingsbok innehålla inget om att hon har gått någre barn.
Norra Kverrestad d. 27 okt 1942 Till Pastorämbetet i Stora Köpinge församling
Härmed tar jag mig friheten att ännu en gång besvära Herr Kyrkoherden, medföljande skrivelser klargöra vid saken gäller. Enligt skrivelsen från Stora Herrestad pastersämbete tycks saken lågga så till att min mot har flyttat upprepade gånger mellan ifrågavarande församlingar
Högsaktingsfullt
Walfrid Nilsson Svar: Karen Rosmine Thorsline Nielsen född 21/6 1865 i Danmark, inflyttande hit från Danmark 5/11 1884 "inskriven på grund av abskuldsmalsbog", som hon förmodlingen fick behålla. Skuldmansbog är väl nog detsamma som arbetsbok varifrån Danmark är ej angivet, ej heller hennes födelseort i Danmark.
Stora Köpinge 5/11 1942 Magnus Frennby, Kyrkoherde
Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2015-09-24

Laddar...